Vinterklargøring

Bukke/bådstativ fastlåst

Mast, rig, spil og beslag rengjort og polishbehandlet

Check Box Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort og vokset.

Sejl efterset og evt. til rep.

Motorens ferskvandssystem aftappes eller frostsikres

Motorens saltvandskøling renses med ferskvand og aftappes

Afmontere kølevandsrotor

Aqua-drev afmonteres og hjemtages

Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen hjemtages

Bundprop tages ud

Tømmes for bundvand

Vandtank tømmes

Toilet tømmes

Bådbatteri oplades/hjemtages

Luftventiler åbnes

Skabe, bænke, skuffer tømmes

Alt løst grej hjemtages

Rengøring indenbords

Overdækning af båden

Vintertilsyn og motor håndtørnet d. / / / /

Nabobåd sikkert afstivet