I sæsonen - Før du sejler:

Redningsvest pr. person

Søkort til sejlområdet, ajourført

Navigationsudstyr, afprøves

Lanterner

Brændstofbeholdning

Reservedunk fyldt op

Søventiler åbne

Kølevandsfilter renses

Motoren får kølevand

Motorinstrumenter fungerer

Lænsegrej fungerer

Deviationstabel ajourført (evt. ny udarbejdes)

Løst grej og udstyr fastsurret

Ror/ratsystem fungerer

Luger, koøjer og skylight lukket

Riggen efterspændt

_____________________________

_____________________________

_____________________________