Øhavsregatta 2017

 

Trimarantosserne John, Mette og Anette på tur i en Corsair 27 i det sydfynske øhav, på vej mod Kappeln.
Skarø og Ærø om bagbord. Frisk og dejlig tur.

 

Trimarantosserne John, Mette og Anette på tur i en Corsair 27 i det sydfynske øhav, på vej mod Kappeln.
Avernakø om bagbord. Frisk og dejlig tur.