Forord

Australien som straffefangekoloni
i perioden 1788 til 1840

Skulle jeg blive spurgt om, hvorfor jeg netop har valgt dette emne, ville jeg svare: I 1979-80 var jeg på rejse rundt i Australien. Jeg talte med en masse dejlige mennesker om mange forskellige ting. En ting slog mig dog! Når jeg spurgte en australier ud om landets historie blev mange af de ellers så snakkesalige australiere - lidt usikre - lidt tilbageholdende. Dette vakte min interesse.
Hvad var det, der fik dem til at reagere som de gjorde, når vi berørte emnet convict settlers? Var det uvidenhed, eller måske en vis portion flovhed over deres eventuelle aners fortid som deporterede straffefanger? Jeg tror det er en blanding af dette, men mest holder jeg dog til den overbevisning, at det skyldes uvidenhed. Heldigvis er der mennesker, der har beskæftiget sig (seriøst) med emnet.
Tag f.eks. Alexandra Hasluck's bog "Unwilling Emigrants". I sit forord beretter hun om et møde, hvor deltagerne, foruden hendes mand Paul Hasluck er medlemmer af "Historical Society Council". Sagen der behandles, drejer sig om et personligt brev adresseret til en tidligere straffefange. Der diskuteres, hvor vidt man skal destruere brevet p.gr.a. det personlige præg, eller om det skal bevares som et historisk dokument. Samtalen udvikler sig, og man diskuterer nu, hvorvidt straffefangerne er en del af landets historie eller ej.

"A member of one of the Old Families of Western Australia said that the State had been founded as a free colony by gentlefolk: the convicts came later and unwanted, and should not be associated with it "

Kan dette kaldes uvidenhed, eller har denne person blot været offer for manipulation fra kredse, der ønsker visse sager glemt? Hvorom alting er, det er beviseligt at straffefangerne kom samtidigt med de ovennævnte "gentlefolk".
 

Som det vil fremgå af vedlagte litteraturliste er ca. 75% af de anvendte værker på engelsk. Jeg har benyttet relativt mange citater, idet jeg oplever citater som mere spændende (og informative) frem for omskrivninger og referater: en del citater optræder, som ytringer fra den relevante periode, hvilket sætter en i stand til bedre at vurdere datidens mentalitet og tankesæt, samtidig med at sand¬heds¬vær¬dien øges.